English

Inleiding

Het respecteren en beschermen van de rechten van personen is belangrijk voor MobPro. Deze Privacy Policy legt uit hoe Mobile Professionals BV, haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven (gezamenlijk, “MobPro” of “wij”, “we”, “ons”) uw persoonlijke en toestel-gerelateerde gegevens gebruiken als:

MobPro ad netwerk

Wat is het MobPro ad netwerk?

MobPro is een groot ad netwerk. We werken samen met uitgevers en ontwikkelaars van mobiele apps, om ads op hun sites, in hun apps en via hun ad netwerken te plaatsen.

Welke informatie verzamelen wij?

Als u een mobiele app of website die onderdeel van ons netwerk is gebruikt, ontvangen wij een bid request om een advertentie te plaatsen. Dit bid request bevat informatie over uw toestel en over de ruimte van de ad die wij kunnen vullen.

Wanneer u een MobPro advertentie ziet op een website of app die gebruikmaakt van onze diensten, verzamelen en bewaren wij informatie over uw toestel en de advertentie die u ziet. Deze informatie maakt het niet mogelijk om uw ‘echte’ identiteit te achterhalen, maar wij kunnen wel uw toestel herkennen wanneer deze een volgende keer gebruikt wordt om andere sites of apps te bezoeken waar wij mee samenwerken.

Om specifiek te zijn, ontvangen en bewaren wij:

(a) Informatie over uw toestel

We verzamelen enige of alle van de volgende gegevens over uw toestel: het type toestel (bijv. smartphone, tablet), besturingssysteem (bijv. iOS, Android), netwerkprovider, internet adres (IP), welke mobiele browser u gebruikt (bijv. Safari, Chrome), de geolocatie van uw toestel (via GPS of andere geolocatie data) en de unieke toestel identifier van uw mobiele toestel, ook bekend als de ‘Advertising ID’ of ‘IFA’. Soms ontvangen we niet al deze informatie, maar slechts een deel ervan in de bid request.

(b) Informatie over de ad die u gezien heeft

We verzamelen ook informatie over de advertenties die u gezien heeft. Het content type van de ad (waar de ad over gaat, bijv. games, financiën, entertainment, nieuws); het type ad (bijv. of de ad uit tekst, beeld of video bestaat); waar de ad wordt geplaatst (bijv. het adres van de website waar de ad verschijnt, of in welke app); en informatie over welke activiteit u ten opzichte van de ad vertoonde, zoals clicks of andere interacties als het bekijken van een video.

Soms leveren de mobiele publishers of app developers waar wij mee samenwerken ook informatie aan ons die zij apart over u hebben verzameld, zodat wij de relevantie van de ads die wij voor hen plaatsen kunnen verhogen. Dit doen zij in overeenstemming met hun specifieke privacy voorwaarden en de wettelijke vereisten waar zij aan moeten voldoen. We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan het verbeteren van de campagnes die wij voor onze klanten uitvoeren. De informatie die wij ontvangen kan een inschatting van het geboortejaar en/of geslacht zijn.

Hoe gebruiken we de informatie die wij verzamelen?

We gebruiken de informatie die we verzamelen om een analyse uit te voeren die het mogelijk maakt om doelgroepsegmenten te targetten en om te voorspellen of die segmenten de geplaatste advertentie zullen zien. De informatie die we verzamelen maakt het ook mogelijk voor ons om filtermogelijkheden te bieden aan publishers en ontwikkelaars, om de ads die verschijnen op hun websites en in hun apps te managen, en om targetingopties te bieden aan adverteerders. Zo kunnen onze publisher- en developer klanten, bijvoorbeeld, zorgen dat u de advertenties die u al heeft gezien niet nogmaals te zien krijgt en kunnen onze klanten advertenties plaatsen die correct werken.

Bieden we een manier om de verzameling van data te stoppen?

Zet “Do-Not-Track” aan

Indien gewenst, kunt u uw toestel in de “Do-Not-Track” modus zetten, zodat uw device id (IFA) niet langer gebruikt wordt door adverteerders en advertentienetwerken. Voor instructies om dit in te stellen op uw specifieke mobiele toestel kunt u kijken op mobilechoices.nl of contact opnemen met de fabrikant van uw toestel.

Uw IFA resetten

U kunt uw IFA ook resetten. Door uw IFA te resetten, wordt uw telefoon behandeld als een onbekend en nieuw toestel in onze systemen en wordt de data die er daarvoor aan was verbonden, er niet langer mee geassocieerd. Voor informatie over hoe u dit doet, kunt u mobilechoices.nl raadplegen of contact opnemen met de fabrikant van uw toestel.

Bieden we een manier om erachter te komen welke informatie MobPro over u heeft?

Informatie opvragen over de data die MobPro over u heeft

U kunt details over de data die MobPro over uw toestel heeft opvragen door contact met ons op te nemen. Hiervoor dient u uw e-mailadres en de IFA van uw toestel aan te leveren. Wij doorzoeken dan onze systemen naar informatie over uw IFA en sturen dat vervolgens naar het door u opgegeven e-mailadres. NB; om dit te kunnen doen, maken we de data die wordt bewaard over uw device tijdelijk niet-anoniem.

Een verzoek indienen om uw data te verwijderen

U kunt ons ook vragen alle informatie die wordt bewaard over uw toestel te verwijderen. Gebruik hiervoor dit formulier. Als u hier niet op wilt wachten, kunt u uw toestel ‘onbekend’ maken voor ons, door uw IFA te resetten en Do-Not-Track in te schakelen, zoals hierboven wordt beschreven. We kunnen uw bestaande data verwijderen, maar daar dient u wel contact met ons voor op te nemen en uw IFA door te geven. Dan kunnen we de data die verbonden is aan uw IFA opzoeken en de gegevens die geassocieerd zijn met uw toestel verwijderen.

Contact information

Voor meer vragen over de manier waarop wij data gebruiken, neemt u contact op met onze Data Protection Officer:

Edwin Metselaar

+31 20 702 8200

legal@mobpro.com

Met wie delen wij informatie?

Met publishers, ontwikkelaars en adverteerders

We delen de informatie die we verzamelen van uw bezoeken op websites en apps waar wij mee samenwerken met onze publisher-, ontwikkelaar- en adverteerdersklanten. We anonimiseren deze informatie middels one-way hashing technologie en versleutelen de data alvorens deze wordt verstuurd. Deze maatregelen bewaken uw anonimiteit en betekenen dat onze klanten u niet als persoon kunnen identificeren via de gedeelde data. Onze klanten gebruiken deze geanonimiseerde data om een beter beeld te krijgen van gedragingen op hun website en app, zodat zij hun diensten kunnen aanpassen en optimaliseren.

Data delen met derden

Indien noodzakelijk, moeten wij wellicht uw gegevens delen met derden als wetshandhavingsinstanties of onze juridische adviseurs delen; wanneer dit vereist is om aan de wet of regelgeving te voldoen; onze gebruiksvoorwaarden dit vereisen; om onze rechten te beschermen, of om de veiligheid van anderen te garanderen. Dit kan uitwisseling van gegevens met andere bedrijven en organisaties in het kader van fraudebestrijding behelzen.

Het kan zijn dat we vereist zijn om uw gegevens te delen in verband met een fusie, een verkoop van MobPro assets, of de financiering of acquisitie van het geheel of een gedeelte van onze zaken aan een ander bedrijf. Als we uw gegevens om deze reden delen, zorgen wij ervoor dat de ontvanger gebonden is aan alle gepaste vertrouwelijkheidsverplichtingen en dat de ontvanger zich inzet om uw gegevens enkel gebruikt voor de doeleinden waar u deze oorspronkelijk voor verstrekte.

Internationale data overdracht

We kunnen uw gegevens delen met klanten, en andere derde partijen zoals hierboven beschreven die zich in andere landen buiten uw land van residentie bevinden (bijvoorbeeld, als u een EU inwoner bent, kunnen we uw data delen met onze non-EU klanten of partners).

Hoewel er in sommige landen misschien niet vergelijkbare data beschermingswetten gelden als die in uw land van residentie, nemen wij alle redelijke maatregelen om uw data te beschermen op een manier die in lijn is met deze Privacy Policy en de wettelijke vereisten die van toepassing zijn.

Hoe houden wij data veilig?

MobPro gebruikt gepaste technische en organisatorische maatregelen om de over u en uw toestel verzamelde data te beschermen. We anonimiseren alle informatie die wij verzamelen middels one-way hashing technology en versleutelen het voordat wij de data met derden delen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

We bewaren gegevens die zijn verzameld op websites en apps van derden voor een duur van 100 dagen, tenzij anders voorgeschreven door de wet. Na 100 dagen anonimiseren we de data verder door deze te aggregeren, voordat deze wordt opgeslagen ten behoeve van analytische doeleinden.

Gegevens verzameld namens derde partijen

MobPro kan advertentiemogelijkheden aanbieden aan klanten die de verzameling van vrijwillige gegevens van u bevatten, als onderdeel van een advertentie; bijv. het tonen van een  advertentie die een vragenlijst van de adverteerder bevat. Alle gegevens die u vrijwillig verschaft in reactie op de advertentie worden verzameld door MobPro en direct doorgestuurd naar de klant in kwestie en vallen dat onder het privacyreglementen van die klant.

MobPro website

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen bepaalde informatie over uw gebruik van de website. Onze servers verzamelen automatisch de volgende gegevens over uw gebruik van de site:

We gebruiken analytics software die cookies gebruikt, zodat wij deze gegevens kunnen verzamelen en bewaren.

Hoe gebruiken wij de data die wij verzamelen?

We gebruiken uw gebruiksgegevens om ons webverkeer te analyseren, om erachter te komen hoe vaak men welke onderdelen van onze website gebruikt, om de website te verbeteren en om deze voor zoveel mogelijk verschillende mensen aantrekkelijk te maken.

Met wie delen wij data?

Indien noodzakelijk, moeten wij wellicht uw gegevens delen met derden als wetshandhavingsinstanties of onze juridische adviseurs, wanneer dit vereist is om aan de wet of regelgeving te voldoen; onze gebruiksvoorwaarden dit vereisen/deze afdwingen; om onze rechten te beschermen, of om de veiligheid van anderen te garanderen. Dit kan uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties tegen fraude behelzen.

Het kan zijn dat we vereist zijn om uw gegevens te delen in verband met een fusie, een verkoop van MobPro assets, of de financiering of acquisitie van een hele of gedeelte van onze zaken aan een ander bedrijf. Als we uw gegevens om deze reden delen, zorgen wij ervoor dat de ontvanger gebonden is aan alle gepaste vertrouwelijkheidsverplichtingen en dat de ontvanger zich inzet om uw gegevens enkel gebruikt voor de doeleinden waar u deze oorspronkelijk voor verstrekte.

U dient zich er ook van bewust te zijn dat informatie die u plaatst op publieke pagina’s, zoals onze blogs, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die deze pagina’s bezoeken. Als u gebruik maakt van de social media mogelijkheden om op onze site, zoals een Facebook Like knop, of uw social media gegevens gebruikt om een reactie achter te laten op onze blog, kunnen deze social media platformen informatie verzamelen over uw gebruik van onze site of informatie hierover plaatsen op uw profielpagina. Voor uw interacties met deze social media platformen geldt de privacy policy van dat platform.

Internationale data overdracht

We kunnen uw gegevens delen met klanten, en andere derde partijen zoals hierboven beschreven die zich in andere landen buiten uw land van residentie bevinden (bijvoorbeeld, als u een EU inwoner bent, kunnen we uw data delen met onze non-EU klanten of partners).

Hoewel er in sommige landen misschien niet vergelijkbare data beschermingswetten gelden als die in uw land van residentie, nemen wij alle redelijke maatregelen om uw data te beschermen op een manier die in lijn is met deze Privacy Policy en de wettelijke vereisten die van toepassing zijn.

Hoe houden wij data veilig?

We hanteren gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de data die wij verzamelen te beveiligen. We zetten meerdere elektronische, procedurele, en fysieke veiligheidsmaatregelen in ter bescherming tegen ongeautoriseerd of onrechtmatig gebruik of wijziging van de data, en tegen elke vorm van onopzettelijk verlies, vernietiging of schade van of aan de data. We versleutelen alle gegevens die wij verzamelen en bewaren deze versleutelde informatie veilig op onze servers achter een firewall. Maar, geen enkele manier van verzending over het internet of manier van elektronische opslag, is 100% veilig. Om deze reden kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.

Hoe lang bewaren wij data?

We bewaren data niet langer dan nodig is om de doeleinden beschreven in deze privacy policy te bewerkstelligen, tenzij anders vereist door de wet.

Algemeen

Gebruikt MobPro cookies?

We gebruiken cookies en andere internet technologie zodat wij een deel van de hierboven beschreven gegevens kunnen verzamelen, om u website functionaliteiten en advertenties aan te kunnen bieden, en om te voorkomen dat u informatie die u al eerder heeft verstrekt op voorgaande bezoeken aan onze website, nogmaals moet invullen.

U kunt uw browser instellen zodat alle cookies worden geblokkeerd, waaronder de cookies die worden geassocieerd met onze services, of instellen dat u een notificatie ontvangt wanneer wij een cookie plaatsen.

Het domein dat wij gebruiken om cookies te plaatsen is: http://www.mobpro.com

Hoe zit het met kinderen?

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar. Als we erachter komen dat we wel persoonlijke gegevens van een kind van onder de 13 jaar oud hebben verzameld, wordt deze data direct verwijderd uit onze database.

Hoe zit het met andere websites?

Onze website en de advertenties die wij plaatsen kunnen links naar andere websites bevatten. U dient ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy toepassingen van deze externe websites omdat zij wellicht andere privacy policies en gebruiksvoorwaarden hanteren dan wij en zij niet aan ons zijn verbonden. U gaat ermee akkoord dat wij geen invloed hebben op deze links en niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van dit soort websites.

Wijzigingen aan deze privacy policy

We kunnen deze privacy policy op elk moment aanpassen. De aangepaste privacy policy wordt dan weergegeven op onze site. Als wij belangrijke veranderingen maken, attenderen wij u hierop middels een kennisgeving op deze site voordat de verandering ingaat. Controleert u s.v.p. regelmatig onze privacy policy om u ervan te verzekeren dat u de meest recente versie heeft gelezen.

Uw rechten

Veel van de informatie die wij hebben is puur technisch van aard, en heeft te maken met de toestellen die interacteren met onze website of onze advertenties, in plaats van dat deze ‘persoonlijk’ van aard is, ofwel gaat over een individu.

In het geval dat wij beperkte persoonlijke informatie over u hebben (zoals een MobPro account die u eventueel bij ons heeft), kunt u ons vragen om toegang tot deze persoonlijke informatie, om incorrecte persoonlijke informatie die wij hebben aan te passen of bij te werken, om te stoppen met het toesturen van direct marketing of helemaal te stoppen met het gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u wellicht de aanpassing doorvoeren in uw account instellingen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Contact met ons opnemen

Ten behoeve van de EU data beschermingswetten die van toepassing zijn, is de “data verwerker” ten aanzien van uw persoonlijke gegevens MobPro, de Nederlandse tak van Mobile Professionals BV. Adres: Data Protection Officer, MobPro, Nieuwe Keizersgracht 43, 1018VC, Amsterdam. Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt contact met ons opnemen via: legal@mobpro.com